top of page

Aile Hukuku, aile ilişkileri ve aile üyelerinin hakları ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Temel amacı, aile birliğini korumak, aile içi ilişkileri düzenlemek ve aile üyelerinin haklarını korumaktır. Aile Hukuku'nun ana hatları şunlardır:


Boşanma ve Mal Paylaşımı: Aile Hukuku, boşanma prosedürlerini ve mal paylaşımını düzenler. Boşanma davaları, mal paylaşımı, nafaka gibi konular bu hukuk dalının kapsamına girer.


Çocuk Hakları: Aile Hukuku, çocukların haklarını korur. Velayet, vesayet, çocuk destek ödemeleri ve ziyaret hakkı gibi konular bu hukuk dalında ele alınır.


Evlilik ve Evlilik Sözleşmeleri: Aile Hukuku, evlilik sözleşmelerini düzenler ve evlilik sırasında ve sonrasında eşlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirler.


Aile İçi Şiddet: Aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla yasal düzenlemeler içerir. Koruma kararları, sığınaklar ve mahkeme kararları bu konuda önemli rol oynar.


Adopisyon: Aile Hukuku, evlat edinme prosedürlerini ve evlat edinilmiş çocukların haklarını düzenler.


Mirasa İlişkin Hükümler: Aile Hukuku, miras hukuku ile de ilgilidir ve mirasın dağıtımını ve mirasçı haklarını düzenler.


Aile Hukuku, aile içi sorunların çözümü, aile birliğinin korunması ve aile üyelerinin haklarının güvence altına alınmasını amaçlar. Bu hukuk dalı, çocukların, eşlerin ve diğer aile üyelerinin haklarına saygı gösterirken aile içi ilişkileri düzenler.

bottom of page