top of page

Miras Hukuku, ölen bir kişinin mülkiyetine sahip olduğu varlıkların nasıl dağıtılacağını ve kimin bu varlıkları miras alacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Temel amaç, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının adil ve yasal bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır. İşte Miras Hukuku'nun temel unsurları:


Mirasçılar: Mirasçılar, ölen kişinin mal varlığını miras alan kişilerdir. Mirasçılar kanun, vasiyet veya diğer yasal belgelerle belirlenebilir.


Vasiyetnameler: Ölen kişinin yazılı bir vasiyetnamesi varsa, bu belge miras dağıtımında önemli bir rol oynar. Vasiyetname, kişinin mal varlığının nasıl dağıtılması gerektiğini belirler.


Kanuni Miras Payı: Bir kişi vasiyetname yapmamışsa, mirasçılar kanun tarafından belirlenen mirasçılar arasında paylaştırılır. Kanuni mirasçılar, genellikle ölen kişinin çocukları, eşi, anne-babası ve diğer yakın akrabalarıdır.


Mirasın Paylaşımı: Mirasçılar arasındaki mirasın nasıl paylaşılacağı ve değerinin nasıl hesaplanacağı yasal düzenlemelere göre belirlenir.


Mirasçı Hakları: Mirasçılar, ölen kişinin mal varlığına ilişkin haklara sahiptirler. Bu haklar arasında mirasın alınması, mirasın yönetilmesi, vasiyetnamenin yürütülmesi ve mirasın devri yer alır.


Miras Hukuku, ölüm sonrası mal varlığının paylaşımını düzenleyen bir hukuk dalıdır ve ölünün niyetine ve yasal düzenlemelere saygı gösterirken mirasçıların haklarını korur. Bu hukuk dalı, mirasçılar ve mirasçılar arasındaki potansiyel anlaşmazlıkları çözme ve adil bir miras dağıtımı sağlama amacı güder.

bottom of page