top of page

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, işletmelerin kuruluşu, işleyişi ve düzenlemelerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Temel amacı, işletmelerin yasal bir şekilde faaliyet göstermelerini, ticari işlemleri gerçekleştirmelerini ve paydaşlarının haklarını korumalarını sağlamaktır. İşte Şirketler Hukuku'nun temel unsurları:


Şirket Türleri: Şirketler Hukuku, farklı türde işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini düzenler. Bunlar arasında anonim şirketler, limited şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler gibi çeşitli şirket türleri bulunur.


Kuruluş ve Kayıt: İşletmelerin resmi olarak kurulması ve ticaret siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Şirketler Hukuku, bu prosedürleri düzenler.


Yönetim ve Organlar: Her şirketin, yönetim organları ve karar alma süreçleri vardır. Şirketler Hukuku, bu organların görevlerini ve sorumluluklarını düzenler.


Ortaklık İlişkileri: Şirketlerdeki ortakların hakları ve sorumlulukları, sözleşmeler veya yasal düzenlemelerle belirlenir. Şirketler Hukuku, bu ilişkileri düzenler ve ortakların haklarını korur.

Mali Düzenlemeler: Şirketlerin mali işlemleri, finansal raporlar ve denetimleri Şirketler Hukuku kapsamında düzenlenir.


Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Şirketler Hukuku, işletmelerin ticaret anlaşmaları, hisse devirleri, ortaklık anlaşmaları ve diğer sözleşmeleri yönetir.


Şirketler Hukuku, iş dünyasının düzenlenmesi ve işletmelerin adil ve yasal bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacı güder. Bu hukuk dalı, işletmelerin paydaşlarının haklarını ve çıkarlarını korurken, ticaretin düzenli ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

bottom of page