top of page

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku, piyasa rekabetini teşvik etmeyi ve ticaretin adil ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Temel amacı, monopol veya tekel durumlarının önlenmesi, rekabetin teşvik edilmesi ve tüketici haklarının korunmasıdır. İşte Rekabet Hukuku'nun temel unsurları:


Rekabetin Teşviki: Rekabet Hukuku, serbest ve adil rekabetin korunmasını amaçlar. Rekabetin varlığı, tüketiciler için daha iyi ürün ve hizmet seçenekleri, düşük fiyatlar ve inovasyon anlamına gelir.


Monopol ve Tekel Karşıtı Düzenlemeler: Rekabet Hukuku, monopol veya tekel durumlarının oluşturulmasını ve kötüye kullanılmasını önler. Monopolcü veya tekelcilik faaliyetleri ile mücadele eder.


Fiyatlandırma ve Rekabet Kısıtlamaları: Rekabet Hukuku, fiyatlar, işbirliği anlaşmaları ve rekabeti engelleyen uygulamalar gibi ticaret uygulamalarını düzenler. Fiyat manipülasyonu ve kartel faaliyetleri gibi rekabeti sınırlayan uygulamalara karşı mücadele eder.


Fusyon ve Birleşmeler: Rekabet Hukuku, işletmelerin birleşmeleri ve şirket satın almalarını düzenler. Bu tür işlemler, piyasa rekabeti üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve bu nedenle izne tabi tutulabilir.


Rekabet Kurulu ve Denetim: Birçok ülkede, özel rekabet kurulları veya otoriteleri rekabet hukukunu uygular ve ihlalleri denetler.


Rekabet Hukuku, tüketicilerin rekabetçi fiyatlar ve daha iyi hizmetlerle karşılaşmalarını teşvik ederken işletmelerin rekabetçi koşullar altında faaliyet göstermelerini sağlar. Ayrıca, haksız rekabet ve tüketiciyi yanıltıcı ticaret uygulamalarını engeller. Bu hukuk dalı, ekonomik istikrarı ve ticaretin düzenli işlemesini destekler.

bottom of page