top of page

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta ve tazminat hukuku, sigorta işlemlerini ve tazminat taleplerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, kişilerin ve kurumların risklerini yönetmelerine ve zararlara karşı korunmalarına yardımcı olur.


Sigorta, kişilerin veya işletmelerin belirli risklere karşı korunması amacıyla sigorta şirketleri ile yaptıkları sözleşmeleri içerir. Bu sözleşmeler, özellikle mülkiyet, sağlık, iş kazaları, araç sigortaları gibi çeşitli alanlarda mevcuttur.


Tazminat hukuku ise zarar gören kişilerin veya kurumların, sigorta şirketlerinden veya zarara neden olan taraflardan tazminat talep etme hakkını düzenler. Tazminat hukuku, zararın tespitinden, tazminat miktarının belirlenmesine kadar bir dizi adımı içerir.


Sigorta ve tazminat hukuku, sigortalıların ve zarar görenlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Bu hukuk dalı, sigorta poliçelerinin şartlarını, tazminat taleplerinin işlenişini ve anlaşmazlıkların çözümünü düzenler.


Sigorta ve tazminat hukuku, kişisel ve ticari finansal risklerin yönetimi için kritik öneme sahiptir. Sigorta poliçeleri ve tazminat işlemleri, bireylerin ve işletmelerin beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar.


Sonuç olarak, sigorta ve tazminat hukuku, finansal koruma ve risk yönetimi için önemli bir hukuk dalıdır. Sigorta işlemleri ve tazminat talepleri, bu hukuk dalı tarafından düzenlenir ve çözülür.

bottom of page