top of page

İmar hukuku, bir ülkenin veya bölgenin arazi kullanımını ve gelişimini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, kamu düzeni ve çevresel sürdürülebilirlik gibi önemli konuları ele alırken özellikle şehir planlaması, arazi kullanımı, yapı inşası ve çevre koruması gibi konulara odaklanır.


İmar hukuku, yerel yönetimlerin ve devletin kara ve mülkiyet kullanımı üzerindeki denetimini düzenler. Bu düzenlemeler, şehirlerin ve kırsal alanların planlı ve dengeli bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamayı amaçlar. İmar hukuku, toplumun çıkarlarını ve çevresel sürdürülebilirliği korumak için önemlidir.


İmar hukukunun temel prensipleri arasında zonlama, yapı izinleri, çevre koruma, kamusal alanların kullanımı ve yerel düzenlemeler yer alır. Bu hukuk dalı, vatandaşların mülkiyet haklarını dengeleyerek kamusal yararları korumayı amaçlar.


İmar hukuku konuları yerel düzenlemelerden ulusal yasalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İmar hukukunu anlamak ve takip etmek, gayrimenkul sahipleri, inşaat şirketleri, yerel yönetimler ve çevre koruma kuruluşları için önemlidir.


Sonuç olarak, imar hukuku, arazi kullanımı ve şehir planlamasıyla ilgili önemli bir hukuk dalıdır ve toplumun sürdürülebilir kalkınma ve çevresel koruma hedeflerini desteklemek için tasarlanmıştır.

bottom of page