top of page

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borçluların alacaklılara borçlarını ödeme veya iflas durumunda borçlarını düzenli bir şekilde ödememe hallerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını korurken, borçlu ve iflas eden kişilerin haklarını da dengelemeyi amaçlar.


İcra hukuku, alacaklıların mahkeme kararıyla borçlarını tahsil etmelerine yardımcı olur. Borçlu, mahkeme kararına uymazsa, icra müdürlüğü devreye girerek alacaklıya alacağını tahsil etme olanağı sunar.


İflas hukuku ise, borçlunun mali güçsüzlüğü durumunda borçların düzenli bir şekilde ödenememesi durumunu ele alır. Bu hukuk dalı, borçluların iflas başvurusunda bulunmalarını ve varlıklarının tasfiyesini düzenler. Alacaklıların alacaklarını paylaşma sürecini de denetler.


İcra ve iflas hukuku, alacaklıların haklarını korumak ve borçluların finansal sıkıntılarını ele almak için önemlidir. Bu hukuk dalı, mahkemeler, icra daireleri ve iflas masaları tarafından uygulanır.

İcra ve iflas süreçleri, borçların tahsilatı veya tasfiyesi için birçok yasal prosedürü içerir.


Sonuç olarak, icra ve iflas hukuku, borçların tahsilatı ve borçluların iflası durumunda hakların korunmasını düzenleyen bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas işlemleri, alacaklılar ve borçlular arasındaki mali ilişkileri düzenler ve yasal bir çerçeve sunar.

bottom of page