top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki iş ilişkilerini düzenler. Bu hukuk dalı, işçi hakları, işveren yükümlülükleri, iş sözleşmeleri, işçi sendikaları, iş güvencesi ve işten çıkarmalar gibi konuları içerir. İşçilerin adil çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamak, işverenlerin işçilere adil davranışlar sergilemelerini ve çalışma hukuku ihlallerinin önlenmesini amaçlar.


Sosyal Güvenlik Hukuku, bireylerin yaşlılık, hastalık, işsizlik, iş kazaları ve diğer risklere karşı korunmasını sağlar. Bu hukuk dalı, sosyal güvenlik sistemlerini düzenler ve bu sistemlerin finansmanını ve uygulanmasını denetler. Sosyal güvenlik, emeklilik aylıkları, sağlık hizmetleri, işsizlik yardımları ve diğer sosyal yardımları içerebilir. Ayrıca, işverenlerin ve çalışanların sosyal güvenlik katkıları ve yükümlülükleri bu hukuk dalında ele alınır.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçilerin haklarını ve çalışma koşullarını düzenlerken sosyal yardımların ve güvencelerin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu hukuk dalları, çalışanlar ve işverenler arasındaki dengeyi korurken toplumun genel refahını artırmayı amaçlar. İşçi haklarına saygı gösterirken ekonomik istikrarı ve toplumsal güvenliği koruma altına alır.

bottom of page