top of page

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicilerin haklarını korumayı ve ticaret ilişkilerinde adil ve dürüst uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Tüketiciler, ürün ve hizmet alımı sırasında karşılaştıkları sorunlara karşı korunurken, işletmelerin de tüketici haklarına saygı göstermelerini sağlar. İşte Tüketici Hukuku'nun temel noktaları:


Tüketici Hakları: Tüketici Hukuku, tüketicilerin temel haklarını korur. Bu haklar, güvenli ürün ve hizmetlere erişim, bilgilendirme, şikayet hakkı ve yanıltıcı reklam ve ticari uygulamalara karşı koruma gibi unsurları içerir.


Ürün Güvenliği: İşletmeler, piyasaya sundukları ürünlerin güvenliği ve kalitesini sağlamakla yükümlüdür. Tüketici Hukuku, tüketicilere güvenli ürünler sunma konusundaki standartları belirler.


Sözleşme Hakları: Tüketici Hukuku, tüketicilerin sözleşme yapma, sözleşmelerden cayma ve sözleşme şartları hakkında bilgilendirilme haklarını düzenler.


Ticari Uygulamalar: Yanıltıcı reklam ve ticari uygulamalara karşı koruma sağlar. İşletmeler, tüketicilere dürüst ve açık bilgi sunmakla yükümlüdür.


Şikayet ve İhtilaflar: Tüketiciler, ürün veya hizmetlerle ilgili şikayetlerini iletebilir ve bu şikayetlerin çözümünü talep edebilir. Tüketici Hukuku, şikayetlerin nasıl ele alınması gerektiğini düzenler.


Tüketici Hukuku, tüketici haklarını korurken ekonomik istikrarı ve adil rekabeti de gözetir. Hem tüketicilerin hem de işletmelerin ticaret ilişkilerinde adil ve şeffaf bir ortam oluşturmayı hedefler. Tüketicilerin kötü uygulamalardan ve yanıltıcı ticaretten korunmasını sağlar ve tüketicilere bilinçli alışveriş yapma imkanı tanır.

bottom of page